top of page

FOTOGRAFICKÉ PRÁCE

 

FOTENIE U VÁS DOMA

 

Fotenienovorodencov, detí, rodinných portrétov a portrétov domácich miláčikov vdomácom prostredí. Na fotenie si prinesieme všetku potrebnú techniku a záberytak vzniknú v pohodlí vášho domova.

 

Fotenie u vás doma sa vzťahuje na balíčky Mini, Midi, Maxi, Tehuľka Mini a Tehuľka Maxi. K foteniu sa počítajú cestovné náklady.

 

Na fotenie jenutné zabezpečiť vhodné priestorové podmienky, informácie o rozmeroch a vybavení vám podáme telefonicky alebo mailom.

 

V prípade, žeste nenašli v cenníku to čo ste hľadali, kontaktujte nás na kabkaex@gmail.com a my vám vypracujeme cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek.

 

Za každú začatú polhodinu nad rámec času vybraného balíka sa účtuje 10 €.V prípade vopred (minimálne 30 min) neohláseného meškania trvanie fotenia bude o tento čas ukrátené.

 

Pri záväznej objednávke požadujeme zálohu 50% splatnú najmenej týždeň pred fotením, v prípade, že fotografovanie bude zo strany zákazníka zrušené menej ako tri dni pred fotením, záloha sa nevracia.

 

Fotografie sú určené na súkromné účely, komerčné využitie treba vopred konzultovať. Práce sú duševným vlastníctvom autora. © kabka photography & design si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody v prípade porušenia autorského zákona.

 

Na cestovné náklady účtujeme 0,15 € / km.

Akcia: cestovné náklady: Bratislava- 3e, Trenčín- 3e

 

Svadobná fotografka

 

Či v Tokiu, Paríži, New Yorku alebo niekde na romantickom mieste, niekde uprostred ničoho so stovkami ľudí, alebo len sami so svojimi družičkami a mládencami. Po veľa hodinách plánovania všetkých záležitostí do detailov, Váš svadobný deň by mal byť presne taký, ako si ho prajete. V tento výnimočný deň, v ktorý ste hlavnými postavami vy dvaja, chcete aby všetko zapadalo na svoje miesto. Vaša rodina a priatelia cestovali z diaľky a sú takmer rovnako nervózny ako vy. Budem tam s Vami a s mojou predstavou svadobnej fotografie, od prípravy až do posledných udalostí dňa, akými sú krájanie torty, či hádzanie kytice. Zachytím tento deň so všetkými emóciami, slzami radosti, smiechom, veľkými a malými momentmi, takže si ho budete pamätať aj po rokoch.

 

Prvé stretnutie

Pošlite mi e-mail týkajúci sa Vášho plánovania v predstihu, s dátumom, kedy sa chcete stretnúť pre naplánovanie fotografovania. Počas prvého stretnutia Vám viem odpovedať na Vaše otázky a môžem Vám navrhnúť aj niekoľko tipov, aby bol Váš svadobný deň perfektný. V prípade, že nemáte možnosť osobného stretnutia, môžeme diskutovať aj cez Skype.

 

Rezervácia termínu svadobného fotenia

Na základe Vašich požiadaviek si viete vybrať z ponúkaných balíkov svadobnej fotografie alebo Vám vytvorím ponuku prispôsobenú na mieru. Pre rezerváciu termínu je potrebná záloha 30%. Majte prosím na pamäti, že nie je možné objednanie fotografovania svadby bez pevnej rezervácie termínu.

 

Svadobný deň

Vo väčšine prípadov pracujem bez asistenta, pretože Vaša svadba je plná osobných okamihov a mali by ste ich prežiť bez pocitu obmedzovania. Pri fotografovaní obradu využívam poväčšine prirodzené svetlo a tak neruším atmosféru obradu veľkým osvetľovacím zariadením.

Fotografovanie svadby Vašimi priateľmi a rodinou je samozrejme prirodzené, ale mali ste ich informovať vopred, že máte profesionálneho fotografa. Pri fotografovaní portrétov nechávam novomanželom trocha času pre seba, aby fotografie pôsobili prirodzene. Aby bolo možné nafotiť svadobné portréty v uvoľnenej atmosfére, je potrebné aby tieto chvíle patrili len Vám a Vášmu fotografovi.Odporúčam Vám jednu najdôležitejšiu vec. Užívajte si svadbu v každom okamihu, pretože je to Váš deň.

 

Vaše svadobné fotografie

Približne do 4 týždňov od Vašej svadby obdržíte balíček s fotografiami vo vysokom rozlíšení uložené na svadobnom DVD alebo svadobnom USB flash disku. Z týchto fotografií si vyberiete fotografie pre vyvolanie. Dostanete aj prístup do on-line fotogalérie, ktorý môžete zaslať aj svojim priateľom, rodine a známym.Ak Váš balík obsahuje aj vytvorenie fotoknihy alebo tlač fotografie na plátno, zašlete mi číslo fotografií, ktoré ste si vybrali pre vytvorenie fotoknihy a číslo fotografie, z ktorej bude vytvorená fotografia na plátne ako obraz.

 

GRAFICKÉ PRÁCE

 

Poznámky:

 

Uvedený honorár za danú grafickú službu je honorár minimálny. Konečný honorár závisí od zložitosti grafického prevedenia, od času, ktoré je potrebné na naštudovanie už existujúceho korporátneho grafického manuálu, etc., a však vo všeobecnosti platí, že honorár sa navyšuje hodinovou sadzbou 12 €/hod..

 

Objednávka sa stáva pre poskytovateľa záväznou zaplatením zálohy objednávateľom na objednané služby. Táto záloha je vo výške 50 % z ceny objednaného služby. Bez zaplatenia zálohy poskytovateľ nie je povinný blokovať objednanú kapacitu pre objednávateľa. 

 

Vrátenie zálohy - storno poplatky: Ak objednávateľ zruší svoju objednávku min. 15 dní pred ohlaseným začiatkom čerpania služieb, poskytovateľ mu vráti 50 % zálohy, pokiaľ o to objednávateľ požiada najneskôr do 5 dní po termíne ohlásenom ako začiatok čerpania služieb. 

 

Ak objednávateľ zruší svoju objednávku neskôr ako 3 dni pred ohláseným začiatkom čerpania služieb, nevzniká mu nárok na vrátenie zálohy. V tomto prípade celá zaplatená záloha tvorí storno poplatok prislúchajúci poskytovateľovi.

 

Ak objednávateľ dodatočne mení termín objednaného grafické práce služby, považuje sa to za zrušenie objednávky, pričom platia ustanovenia o zrušení objednávky uvedené vyššie. Nový objednaný termín sa považuje za novú objednávku.

 

 

Včeobecné podmienky:

 

Všetky diela grafického dizajnu vytvárajú autorské práva, a tie sa riadia autorským zákonom. Je povinnosťou zákazníka predať grafikovi objednávku alebo písomné potvrdenie v zhode s termínmi a predloženým rozpočom.

 

Cenník je platný od 1.1.2014

CENNÍK

bottom of page