top of page

Cena za grafické práce je zložená z návrhu a vytvorenia finalizácie. Tieto dve zložky zahŕňajú:

 

„Návrh“ :

« vstupná konzultácia

« koncepčné riešenie

« vypracovanie grafického návrhu

« výber návrhu a odsúhlasenie

 

„Finalizácia“:

« dopracovanie návrhu

« korektúry

« finálne podklady k realizácii

« komunikácia s realizátorom projektu

 

Corporate design:

« Značka/logotyp: zahrňuje 3/4 návrhy a finalizáciu 150- 250 €

« Značka/logotyp: re-dizajn 75 €

« Značka/logotyp: vektorovanie: 12 - 24 €

 

Manuál vizuálnej komunikácie:

« Základný (základná podoba logo a jeho varianty, farebnosť, typografia…): 200 €

« Manuál korporátnych tlačovín (podľa náročnosti koncepcie)

 

Merkantil:

« Hlavičkový papier: 55 €

« Obálka: 27 €

« Vizitka: 73 €

« Komplimentka: 15-20 €

« Pečiatka: 15-27 €

« Faxový papier: 15-27 €

« Objednávka a faktúra: 27 €

« Formulár: 24 -44 €

« Samolepka (podľa veľkosti): od 12 €

« Firemné dosky: od 20 €

 

Informačné tlačoviny:

« Brožúra (cca 8 strán):grafický návrh 40 €

« Brožúra (cca 8 strán): finalizácia (cena za stranu) 20 €

« Katalóg koncept: (cca 16 strán) grafický návrh 40 €

« Katalóg koncept: (cca 16 strán) finalizácia (cena za stranu) 20 €

« Katalógový list obálka: 15-40 €

« Katalógový list: jednotlivé listy od 20 €

« Prospekt/Skladačka: návrh od 15 €

« Prospekt/Skladačka: finalizácia od 40 €

 

Etikety a obaly:

« Etiketa typografická od 27 €

« Etiketa grafická od 44 €

« Grafická etiketa a informačný štítok od 60 €

« Obal: grafický návrh: od 44 €

« Obal: finalizácia: 60-88 €

 

Knižná obálka:

« Typografická: 24 €

« Grafická: návrh od 88 €

« Grafická: finalizácia 60-88 €

 

Časopisy, noviny:

« Grafický návrh obálky od 60 €

« Vzorová sadzba časopisu 73 €

« Sadzba časopisu (cena za stranu) 15 €

 

Výročná správa:

« Výročná správa: grafický návrh (obálka, grafické riešenie vnútornňch strán, tabuliek, grafov, zalomenie chlebového textu...) 73 €

« Výročná správa: finalizácia (za 1 stranu) 15 €

« Výročná správa: finalizácia, jazyková mutácia (za 1 stranu) 8 €

 

Kalendár:

« Kalendár: kartička: 73 €

« Kalendár jednolistový: 88 €

« Kalendár viaclistový grafický návrh (obálka, graf. koncepcia vnút. listov): 60 €

« Kalendár viaclistový: finalizácia (cena za stranu): 15 €

 

Inzercia:

« Inzerát A4: od 20 €

« Inzerát A5: od 15 €

« Inzerát menší než A5: od 12 €

 

Pozvánky a pohľadnice:

« Novoročenka: grafický návrh koncepcie od 44 €

« Novoročenka: finalizácia: od 30 €

« Pozvánka typografická: od 30 €

« Pozvánka autorská: od 73 €

 

Tapety a baliaci papier:

« Návrh: od 20 €

« Finalizácia: od 35 €

 

Outdoors: plagát, pouličné a mestské pútače, billboardy:

« Plagát A1-A3: grafický návrh: od 73 €

« Plagát A1-A3: finalizácia: od 60 €

« Citylight: grafický návrh: 73 €

« Citylight: finalizácia: 73 €

« Billboard (do12 m2): grafický návrh: od 88 €

« Bigboard (nad 12 m2): grafický návrh: od 145 €

 

Spoločenské tlačoviny:

« Jedálny lístok: koncept (graf. návrh dosák a grafického rieýenia vnút. strán): 73 €

« Jedálny lístok: finalizácia (za 1 sranu): 15 €

« Pivnň podpivník obojstranná: od 44 €

« Diplom, cerfifikát A4: od 30 €

 

Darčekové predmety:

« Tričko: od 12 €

« Čiapka - od 12 €

« Slnečník, dáľdnik: od 12 €

« Ceruzka, zapa&ovač: od 12 €

« Hrnček: od 12 €

« Taška PVC, papierová: od 12 €

 

Predajne:

« Priestorový firemný pútač: od 73 €

« Neónová reklama: grafické riešenie: od 30 €

« Produktovč stojan: grafické riešenie: od 88 €

 

Popravné prostriedky:

« Osobný automobil: od 120 €

« Dodávka: od 120 €

« Kamión/nákladné vozidlo: od 120 €

« Autobus: od 145 €

« Električka: od 200 €

« Finalizácia: 10 €/hodinu dtp prác

 

CD/DVD:

« CD/DVD: grafický návrh obálky a vnút. bookletu: od 100 €

« CD/DVD: finalizácia: od 60 €

GRAFICKÉ PRÁCE

bottom of page