GRAFIKA

KABKA - Dizajn je všade a vo všetkom 940
LOGO

Ku každému návrhu loga som bola inšpirovaná novými nápadmi. Ku každému návrhu som vypracovala aj príklady použitia, čiernobiele verzie a podrobné zdôvodnenia.

RÔZNE

Ku každému návrhu sú zobrazované rôzne letáky, informačné plagáty, pozvánky ....