top of page

Slovenské predsedníctvo
v Rade Európskej unie 2016

Logo je spracované ako pozitívny a silný symbol sovy. Sova predstavuje zjednotenie múdrosti, inteligencie a rozmanitosti. Sova je malý, ale silný vták , ktorý lieta a loví najmä      v nocia a s pomocou svojich zmyslov  dokáže zvládnuť aj nástrahy v tme. Hlas sovy je jedinečný. Prenikavosť a výraznosť jej hlasu priťahuje pozornosť každého človeka v jej okolí.

 

Jemne zakrivená  vetvička  na ktorej sova sedí symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ  s cieľom žiť v mieri, prosperite , jednote, v solidarite a harmónii jednotlivých národov Európy.  Lístky a puky na vetvičke symbolizujú rozličnosť kultúr, tradícií a jazykov. Púčiky mimo vetvičku predstavujú krajiny, ktoré ešte nie sú, ale môžu byť súčasťou EU.

 

Farby použité v logu sú aj farbami  vlajky SR. Tieto farby majú v sebe aj svoju vlastnú symboliku.  Biela farba  v logu symbolizuje vysoké hodnoty a ideály, ktoré si Európska únia váži a rozvíja. Modrá farba  symbolizuje nádej a je to aj základná farba vlaky EU. Červená farba symbolizuje život, priateľstvo a dynamiku.

 

 Všetky tieto symboly spojené do jedného originálneho celku -loga, dávajú šancu SR, že všetci členovia EU budú plány a myšlienky SR pozorne počúvať, prerokovávať a prenášať do života všetkých členov EU.

bottom of page