top of page

Krajska organizácia cestovneho ruchu

Pri spracovaní loga som za základný tvar zvolila usporiadanie písmen skratky a piktogramov do tvaru kocky, ktorá symbolizuje, že táto organizácia disponuje,  spracováva a poskytuje všetkým záujemcom informácie o cestovnom ruchu na jednom mieste, proste v kocke. V logu je kreatívne zahrnutá skratka KOCR spolu s výstižnými piktogramami súvisiacimi s cestovným ruchom. Slnko je symbol efektívneho a zmysluplného využívania voľného času. Pevnosť - hrad symbolizuje pestrú kultúru a bohaté historické dedičstvo. Srdce naznačuje dobrosrdečnosť a pohostinnosť obyvateľov kraja, ktorý majú záujem vytvárať pre turistov výborné podmienky na relax a oddych v rôznych podobách a formách. Srdce symbolizuje lásku a cit, s ktorým organizácia pristupuje ku všetkým projektom v oblasti cestovného ruchu. Postavy muža a ženy symbolizujú rozmanitý folklór, pestrú gastronómiu a ústretový a ľudský prístup organizácie k turizmu. Modré vlny symbolizujú možnosť využitia prírodných, liečivých a termálnych prameňov  a kúpalísk v kraji. Termálne pramene v kraji poskytujú nielen relax a oddych, ale zároveň aj zlepšenie zdravotného stavu. 

 

Logo svojim spracovaním predstavuje podstatu a dynamiku cestovného ruchu v Trenčianskom kraji. Je originálne a ľahko zapamätateľné.  

Tmavo modrá mriežka symbolizuje históriu a kultúru a vo svete internetu slovo označené týmto symbolom „#“– tagom – je chápané ako forma pre zvýraznenie kľúčového slova. Ide o jednoznačné označenie  podstatných slov je to tzv. jednoznačný identifikátor na označenie určitého obsahu alebo jeho časti.  Oranžové virtuálne spracované „K“ symbolizuje širokú komunitu ľudí, folklór a gastronómiu. Všetky tieto komponenty tvoria a charakterizujú turizmus Trenčianskeho kraja. Žlté „O“ predstavuje zmysluplné a aktívne využívanie voľného času. Zelené „C“ symbolizuje vysokú kreativitu organizácie v spájaní cestovného ruchu s prírodou, históriou a moderným ponímaním využívania voľného času. Červené „R“ naznačuje potenciál a možnosti romantického vyžitia v TN kraji. Modré vlny symbolizujú možnosť využitia termálnych liečivých prameňov a kúpalísk v kraji. 

 

Moderné spracovanie loga, s použitím internetových prvkov, v sebe zahŕňa dôraznosť, dynamiku a aj vystihuje podstatu,  zmysel a opodstatnenosť jednotného usmerňovania cestovného ruchu v Trenčianskom kraji.

 

Logo je spracované technikou „zvýrazňovača textu“ a technika tohto spracovania  vyzdvihuje a zvýrazňuje významné nezastupiteľné miesto a dôležitosť cestovného ruchu a tejto organizácie v kraji.

 

Farebnosť návrhu vychádza z erbu Trenčianskeho kraja. Symbol SRDCA naznačuje, že Trenčín je srdcom TN kraja a že táto organizácia pristupuje k potrebám cestovného ruchu s citom a úctou k tradíciám, k prírode a k potrebám návštevníkov. V zobrazení srdca sú jemne virtuálne zakomponované aj veže Trenčianskeho hradu, ktorý je charakteristickou dominantou Trenčína ale aj celého Stredného Považia. Logo symbolizuje moderný profesionálny prístup praktizovaný so srdcom a porozumením pre potreby a priania v oblasti oddychu a relaxu obyvateľov a návštevníkov kraja. Sivé zátvorky - lemy naznačujú pomyselné hranice kraja.

 

Ručné spracovanie loga vo farbách erbu Trencianskeho kraja dáva logu dynamiku a ľahkú zapamätateľnosť. Takéto spracovanie loga osloví a zaujme všetky vekové kategórie budúcich záujemcov a návštevníkov.

Vyhodnotenie súťaže o názov a logo KOCR

Čítajte tu.

bottom of page