top of page
ŽIVOTOPIS

2010 - 2014        

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra vizuálnej komunikácie - grafický dizajn u profesora P. Chomu, doc. akad. mal. 

 

2012 - 2013        

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, stáž na katedre fotografie a iné média, u profesora odb. as. MgA. Miro Švolík

 

2008 -2010          

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra vizuálnej komunikácie - grafický dizajn u profesora S. Stankociho, akad. mal.

 

2004 - 2008        

Stredná umelecká škola v Trenčíne, odbor propagačná grafika

 

1992 - 2004        

Základná umelecká škola v Trenčíne, výtvarný odbor

 

Kurzy :

10/2008 - 2/2009   Kurz fotografie “PHOTO SIGHT”, MYSLÍM v Bratislave

 

bottom of page