top of page

Trencianske muzeum

Návrhy loga a vizuálneho štýlu do súťaže. Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlásilo súťaž na nový vizuál, silnú značku, ktorá bude jednoducho identifikovateľná, ľahko zapamätateľná, originálna, nápaditá, bude zosobňovať hodnoty, ktoré múzeum musí plniť. Bude však súčasne pôsobiť dynamicky, moderne a profesionálne tak, aby sa dalo využiť vo všetkých prezentačných formách. Ku každému návrhu sme vypracovali aj príklady použitia, čiernobiele verzie a podrobné zdôvodnenie. Trenčianske múzeum súťaž uzavrelo bez vyhodnotenia víťazného návrhu.

Červený štvorec s typografiou „TM“ je moderný vizuálny symbol Trenčianskeho hradu a zároveň je to aj skratka Trenčianskeho múzea. Typografia písmena “T” symbolizuje vežu Trenčianskeho hradu a “M” pevnosť Trenčianskeho hradu . Vertikálne uloženie písmen „TM“ je kreatívny symbol Trenčianskeho hradu a zároveň je to aj skratka Trenčianskeho múzea. Virtuálne, pomyselné zakomponovanie symbolu mestskej vlajky - štvrtené červeno-biele pole ukončené ostrým zástrihom - jednoznačne určuje postavenie múzea v regióne. 

Na zlatej, krížom zakončenej žrdi je štvrtená červeno-biela zástava so zástrihmi, ktorá je významným prvkom mestského erbu Trenčína. V spojení s kovovou rytierskou rukavicou, ktorá ju drží, predstavuje a symbolizuje dôležité miesto múzea v regióne.
 

Typografia písmena “T” symbolizuje vežu Trenčianskeho hradu a “M” pevnosť Trenčianskeho hradu. Vertikálne uloženie písmen „TM“ je moderný a dynamický vizuálny prostriedok symboliky a zároveň je to aj skratka Trenčianskeho múzea. Nepravidelné, úsečné časti kruhov predstavujú okolie - oblasť pevnosti, ktorá je veľmi dobre viditeľná z leteckých snímok hradu. Časti kruhov predstavujú snahy múzea spájať, prezentovať a dotvárať jednotnú historickú a aj súčasnú vizualizáciu regiónu pre svojich návštevníkov, 

priaznivcov a obdivovateľov.  

Modrá typografia písmena “T” symbolizuje Trenčiansky hrad. Žltý/zlatý kruh symbolizuje zbierky a poklady múzea. Sivá/strieborná typografia „M“ predstavuje pevnosť - hradby Trenčianskeho hradu. Červené prvky v logu symbolizujú mestskú vlajku. Logo ako celok predstavuje moderné a dynamické zhrnutie  symbolov, ktoré výstižne charakterizujú Trenčianske múzeum a jeho pobočky.

bottom of page